Từ /it/ được viết là?

Click to listen highlighted text!