Từ “minutes” có đuôi “s/es” phát âm là?

Click to listen highlighted text!