Từ “museum” (bảo tàng) có trọng âm rơi vào âm tiết thứ:

Click to listen highlighted text!