Từ nào có nguyên âm kéo dài hơn?

Click to listen highlighted text!