Từ nào có nguyên âm kéo dài hơn:

Click to listen highlighted text!