Từ nào có trọng âm khác với các từ còn lại?

Click to listen highlighted text!