Từ nào nguyên âm được kéo dài hơn trong các từ sau?

Click to listen highlighted text!