Từ nào nguyên âm được nói dài nhất?

Click to listen highlighted text!