Từ “preparation” (sự chuẩn bị) có cách phát âm chính xác là:

Click to listen highlighted text!