Từ “present” khi là động từ, trọng âm rơi vào âm tiết:

Click to listen highlighted text!