Trong câu “I present in front of the class”, từ “present” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ mấy?

Click to listen highlighted text!