Từ “trouble” có cách phát âm chính xác là:

Click to listen highlighted text!