Viết từ dựa trên phiên âm: Từ nào có phiên âm IPA là /’plɛʒər/?

Click to listen highlighted text!