Where is the silent zone?……… (Đáp án viết thường, không viết hoa)

Click to listen highlighted text!