Tại sao nghe tiếng Anh khó: phát âm, từ vựng và ngữ pháp