Click to listen highlighted text!

(xem bài viết trên facebook)

Sau rất nhiều lần hạ quyết tâm học Tiếng Anh mà 10 năm nay chưa làm dc lần này cố gắng chinh phục em nó vs #Moonesl xem thế nào, sau lớp đầu tiên thấy khá tốt, lớp học vừa đủ 10-12 bạn, giáo viên có kinh nghiệm và giáo nhiệt tình giúp mình biết được tại sao lại ngu

24/04/2017

Click to listen highlighted text!