Bạn Nguyễn Ngọc Lan – Cựu sinh viên FTU, 8.0 IELTS

Mình học phát âm thầy Quang. Thầy có phương pháp dạy sáng tạo, bài giảng kết hợp cả nhạc điệu, ngữ điệu, trò chơi….. để thẩm âm nên khá thú vị. Trong quá trình học mình rút ra 1 điều là chỉ cần nghe được thì đã có thể nói được 50% từ đấy. Mình học CLC (các môn trên lớp đều bằng tiếng Anh) và đã đi học 1 khóa chuyên về phát âm từ trước đó, mình cũng nghe tiếng Anh khá nhiều vì luyện IELTS nhưng đến khi học ở Moon ESL mới nhận ra rằng mình phát âm sai rất nhiều. Nguyên nhân là do mình chỉ nghe mà không bắt chiếc theo. Dù khả năng bắt chiếc là tùy từng người nhưng nghe thầy Quang đọc thì có thể cảm nhận được ngữ điệu và cách ngắt nghỉ nên cũng phần nào đỡ hơn. Sau khi kết thúc khóa học, mình không nghĩ là có thể nói được như người bản xứ hay như thầy (vì chỉ 15 buổi) nhưng chắc hẳn sẽ đỡ sai hơn trước…

Bạn Nguyễn Ngọc Lan – Cựu sinh viên FTU, 8.0 IELTS