Cảm nhận của anh Thắng về lớp phát âm tại MoonESL

Trước khi học Thạc sỹ ngành Toán học ở Mỹ, anh Thắng đã tham gia khóa phát âm ở MoonESL. Hiện tại khi đã là kỹ sư phần mềm tại Arizona, Mỹ, trải qua một khoảng thời gian thực hành, chiêm nghiệm các kiến thức của khóa học, anh Thắng chia sẻ một vài suy nghĩ:
“Bản thân mình đang sinh sống và làm việc ở Mỹ mới càng cảm nhận được giá trị mà khóa học phát âm tiếng Anh ở MoonESL đem lại.
Học phát âm ở MoonESL giúp mình không chỉ phát âm tốt hơn mà còn nghe tốt hơn, khi nghe mình để ý nhiều hơn đến trọng âm và nhận ra có rất nhiều từ người bản xứ nhấn khác mình. Từ nền tảng về phát âm giúp mình nghe tiếng Anh dễ dàng hơn, sửa sai phát âm nhanh hơn, tuy hiện tại chưa thể khẳng định mình phát âm được 100% như người bản xứ nhưng mình đã nhìn thấy rõ ràng con đường mình cần đi để tiếp tục cải thiện tiếng Anh mỗi ngày.
Mình nghĩ nếu ai đó học tiếng Anh, nhất là để ra nước ngoài học/làm việc thì nên học phát âm trước. Mà theo mình biết tới thời điểm hiện tại chưa ở đâu dạy phát âm tiếng Anh được chuyên sâu và toàn diện như ở MoonESL.”