Vì sao phát âm chuẩn từ điển vẫn gặp khó khăn khi nghe