Style selector


Choose background pattern:


Choose color sheme:

Click here
Click here
Click here
Click here
Click here

how are you today

25T2 2016

How are you today – Phát âm cụm tiếng Anh hữu ích

Làm thế nào để phát âm câu chào: HOW ARE YOU TODAY một cách tự nhiên?
Hãy xem video hướng dẫn của cô Moon để phát âm đúng câu chào hỏi này nhé.

Lưu ý:

“How” phát âm là hau (tiếng Việt) mà

Cảm nhận học viên

Thư viện ảnh

Facebook chat
Youtube