Nguyên tắc quan trọng nhất khi học lớp nghe (dành cho học viên lớp nghe)