Âm /æ/ có đặc thù khẩu hình là?

Click to listen highlighted text!