Âm flap/tapped /t/ xuất hiện (Anh-Mỹ) trong các từ nào (có thể chọn nhiều hơn 1 phương án)

Click to listen highlighted text!