Có thể bỏ được phụ âm /v/ trong từ “of” ở trường hợp này không: a piece of paper

Click to listen highlighted text!