Khi nói từ “grow up” (động từ), người ta sẽ nhấn vào từ nào nhiều hơn?

Click to listen highlighted text!