Không tra từ điển, từ “Said” có nguyên âm là âm:

Click to listen highlighted text!