Nếu bạn chuẩn bị phải nghe về một chủ đề chuyên ngành (một khóa học chẳng hạn), và bạn không tự tin về từ vựng, bạn nên:

Click to listen highlighted text!