Nếu gặp bài nghe quá dễ, bạn nên làm gì?

Click to listen highlighted text!