Phần -ed của từ “washed” được phát âm thành âm gì?

Click to listen highlighted text!