Phần ‘ed’ trong từ “laughed” được đọc thành âm nào?

Click to listen highlighted text!