Trọng âm chính của từ “necessary” rơi ở âm tiết số mấy: