Trọng âm chính của từ “questionaire” rơi ở âm tiết số mấy?

Click to listen highlighted text!