Trong câu chào tạm biệt “have a good day”, từ được nhấn nhiều nhất là: