Trong câu sau, từ “do” có thể giảm âm được không? I do my homework.

Click to listen highlighted text!