Trong câu “The RAGGED beggar offers her thank, and she says: thank you, too” đuôi -ed có phát âm là

Click to listen highlighted text!