Từ 20th (twentieth) phiên âm là:

Click to listen highlighted text!