Từ “comb” có nguyên âm phát âm giống nguyên âm trong từ:

Click to listen highlighted text!