Từ “flood” (lũ lụt) có cách phát âm chính xác là:

Click to listen highlighted text!