Từ “southern” (phương Nam) có cách phát âm là:

Click to listen highlighted text!