Từ “we’re” khi nói ra nghe giống từ nào nhất?

Click to listen highlighted text!