Từ tiếng Anh cơ bản và thông dụng nhất (âm /p/)


Click to listen highlighted text!