Từ tiếng Anh cơ bản và thông dụng nhất (stressed schwa)


Click to listen highlighted text!