Từ tiếng Anh cơ bản và thông dụng nhất (âm /u/ )


Click to listen highlighted text!