Mấy từ tiếng Anh vay mượn dễ nhớ!


Click to listen highlighted text!