Minimal pairs: potty hay party (/ɒ/ hay /ɒr/)

Minimal pairs: potty hay party (/ɒ/ hay /ɒr/)

Score

0/10
[ Reset the score ]

Thầy Quang hướng dẫn cách phân biệt potty và party

 

Cô Moon hướng dẫn phân biệt “gargle” và “goggle”