Rào cản khiến người Việt khó phát âm tiếng Anh chuẩn