Click to listen highlighted text!

Ngày tiếng Anh là gì?

Ngày trong tiếng Anh có thể là “day” hoặc “date”, “day” thường được sử dụng để chỉ ngày trong tuần, còn “date” chỉ ngày trong tháng.

“Day” thường được hiểu như một ngày trong tuần, Monday, Tuesday, Wednesday… Trong khi đó “date” là ngày trong một tháng, ví dụ “June 22th”.

Do đó, khi bạn được hỏi “What day are you free next week?”, bạn trả lời: “On Monday”. Ngược lại, nếu người ta hỏi “What date are you free next week”, bạn trả lời “June 28th”.

Tương tự, nếu muốn hỏi hôm nay là thứ mấy, người ta thường hỏi “What day is it today?”, hoặc “What’s the day today?”.

Còn nếu muốn biết hôm nay ngày bao nhiêu, câu hỏi được sử dụng là “What’s the date today?”.

Như vậy, “day” thường được sử dụng để chỉ ngày trong tuần, còn “date” chỉ ngày trong tháng.

Trong cách sử dụng, “day” và “date” cũng có thể mang những lớp nghĩa khác.Tuy nhiên, “day” còn được sử dụng trong nghĩa “today” và “yesterday”, hoặc “birthday”. Điều thú vị là khi được hỏi “When’s your birthday?” bạn không trả lời là “My birthday is on Saturday” mà trả lời “August 7th”.

Khi nói về những ngày xa cũ, người ta nói “in the old days” chứ không nói “in the old dates”. Ví dụ, “In the old days, we only have 4 TV channels”.

Trong khi đó, “date” còn có nghĩa động từ, cũng chỉ ngày xa cũ. “Date back” là cách diễn đạt chỉ một việc gì đã diễn ra trong quá khứ: “The story dates back to 20 years ago, when I met a beautiful girl…”.

“Date” cũng có nghĩa là quả chà là.

Ngoài ra, “date” có một nghĩa khác, đó là hẹn hò. “To have a date” hoặc “to go on a date” là hẹn hò với ai đó, ví dụ: “Are you asking me for a date?” (Anh đang muốn hẹn hò vời em à?). Nếu bạn nghe ai đó nói “I’m dating”, điều đó có nghĩa là họ đang tìm hiểu một người khác.

Facebook Comments

Click to listen highlighted text!