Click to listen highlighted text!

Từ được nhấn trong câu tiếng Anh

Nhấn đúng từ quan trọng là một trong những yếu tố quan trọng để nói tiếng Anh rõ ràng, hiệu quả và tự nhiên. Biết cách nhấn từ khóa là yêu cầu cơ bản giúp bạn nói tiếng Anh đúng giai điệu – tiền đề để nói tiếng Anh tự tin như người bản xứ.

1. Từ mang nghĩa (content words) là gì

Từ có nghĩa (content words) là tất cả các từ có nghĩa trong câu, thường bao gồm 7 loại từ là: (1) danh từ (tree, house…), (2) động từ (climb, love,…), (3) tính từ (nice, amazing…), (4) trạng từ (always, yesterday…)  (5) “wh” (what, where…), (6) phủ định (doesn’t, didn’t, arn’t…), và (7) đại từ chỉ định (this, that, those…).

Khi nói tiếng Anh, thay vì nhấn vào tất cả các từ (giống như nói tiếng Việt), bạn cần phải học cách nhấn vào từ có nghĩa, và giảm lược những từ chức năng. Ví dụ:

HOW do you SPELL your NAME?

Thì bạn cần nhấn vào các từ: HOW, SPELL, NAME; đồng thời giảm lược những từ chức năng đi. Như vậy, kể cả nếu người nghe không nghe được các từ còn lại, mà chỉ nghe được 3 từ CONTENT WORDS, họ vẫn HIỂU BẠN ĐANG NÓI GÌ.

2. Từ chức năng (function words)

Những từ không được nhấn thường được gọi là từ chức năng (function words):

Từ chức năng (function words) chủ yếu đóng vai trò “cầu nối” giúp liên kết các từ có nghĩa (content words) trong câu lại với nhau. Từ chức năng bao gồm mạo từ (a, an, the), từ nối (and), đại từ nhân xưng (he, she, it…), giới từ (in, on, at…)

Trong câu: HOW do you SPELL your NAME?

Các từ: do, you, your là từ chức năng, những từ này KHÔNG ĐƯỢC PHÁT ÂM ĐẦY ĐỦ. Lý do là, kể cả nếu người nghe không nghe được những từ này, họ vẫn hiểu người nói đang nói gì.

Vì từ chức năng không được phát âm đầy đủ, nên chúng giảm lược và có thể gây khó khăn cho người nghe Việt Nam. Ví du, cụm “do you” thường sẽ không được đọc là “do you” mà được giảm lược thành “d’ya”. “Your” có thể được giảm lược thành “yer”. 

Những hiện tượng này diễn ra phổ biến với người bản xứ và không gây khó khăn gì cho họ khi nghe và nói. Tuy nhiên, với người học tiếng Anh, hầu hết những sự biến âm này LÀ MỚI LẠ, vì bạn thường học từng từ một, nên sẽ kỳ vọng người ta nói đầy đủ “do you”, thay vì “d’ya”. Điều này tạo khó khăn cho người nghe.

3. Highlighting hay focus words (từ nhấn mạnh nhất)

Mặc dù trong một câu có thể có nhiều từ có nghĩa (content words), thông thường, luôn có một số từ quan trọng hơn một số từ khác. Những từ này sẽ được “highlighted” và thường được coi là “focus word” (từ nhấn).

Ví dụ, trong câu: HOW OLD are you?

Từ quan trọng nhất trong câu là “OLD“, nên người nói cần phải nhấn và làm rõ từ này. Các từ khác có thể làm mờ, nhưng từ “OLD” phải làm rõ, nếu không, người nghe sẽ nghe thành “HOW are you”.

Hoặc, trong câu: HOW do you SPELL your NAME?

Thì cả cụm “How do you spell…” là một cụm cố định mà người bản xứ thường nói. Thông tin quan trọng trong câu này là “NAME”. Do đó, từ được nhấn mạnh nhất (to nhất, cao nhất, dài nhất) trong câu là NAME chứ không phải HOW hay SPELL. Lý do vì từ này mang gần như toàn bộ thông tin của cả câu.

Từ nào được highlight?

Đầu tiên, thông thường, người ta sẽ highlight những THÔNG TIN MỚI trong câu.

Ví dụ, trong câu: HOW do you SPELL your NAME? từ được nhấn là NAME.

Trong câu: I’d love to sweep the floor. Bạn có thể highlight các từ khác nhau:

– Who will clean the floor? — I‘d love to clean the floor

– Do you want to sweep or mop the floor? — I’d love to sweep the floor

– Do you want to sweep the floor or ceiling? — I’d love to sweep the floor.

– Thứ hai, người ta có thể highlight các từ có tính “cực đoan” như ALWAYS, NEVER…, ví dụ: I will NEVER love you

– Thứ 3, người ta thường hightlight các động từ mạnh, hoặc có tính tương phản: I LOVE to eat fattening food and I HATE to exercise.

Thứ 4, thông thường, các từ phủ định sẽ được highlight: I will not love you. (nhưng những từ phủ định thông thường như “don’t, doesn’t, didn’t” thì lại thường chỉ nhấn “secondary stress” vì nó bổ nghĩa cho động từ chính)

Thứ 5, các danh từ chính hoặc động từ chính trong câu thường được hightlight: bears can live in extreme weather conditions.

Kết luận

Để nói tiếng Anh được rõ ràng, bạn cần biết cách nhấn vào từ quan trọng (content words focus words), đồng thời, học cách nói giảm lược những từ không quan trọng (function words). Như vậy, tiếng Anh của bạn sẽ rõ ràng và tự nhiên. Cần nhớ, cơ bản nhất của nói tiếng Anh lưu loát là nói rõ ràng. Cơ bản nhất của nói rõ ràng là phải nhấn vào content words và focused words. Làm được như vậy, các bạn đã chinh phục được 1/3 con đường phát âm tiếng Anh rồi.

Tác giả: Quang Nguyễn

Cải thiện phát âm tiếng Anh của bạn, tại sao không?

Nếu bạn muốn phát âm tiếng Anh chuẩn, hãy học cùng những chuyên gia hàng đầu. Thầy Quang và cô Moon sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ trong 5 năm, có bằng thạc sĩ Mỹ, thuyết trình hội thảo tại Mỹ về cách dạy phát âm tiếng Anh, và dạy tiếng Anh trên Vnexpress.net. Học phát âm tiếng Anh cùng thầy cô tại đây

Facebook Comments

Click to listen highlighted text!