Click to listen highlighted text!

Cách phát âm -ed (kèm bài tập phát âm)

Có 4 cách phát âm -ed trong tiếng Anh, bao gồm:

– Cách phát âm đuôi -ed  trong trường hợp quá khứ  hoặc phân từ 2 của động từ có quy tắc (động từ bất quy tắc, ví dụ: go – went là khác nhé) có 3 trường hợp:

  • Đuôi -ed được phát âm là /ɪd/
  • Đuôi -ed được phát âm là /t/
  • Đuôi -ed được phát âm là /d/

– Trường hợp đặc biệt là khi đuôi -ed được sử dụng để tạo tính từ, nó sẽ luôn được phát âm là /ɪd/ (mặc dù trong thực tế có thể khác biệt 1 chút).

 

1. Đuôi -ed được phát âm là /ɪd/ trong trường hợp âm cuối của động từ là /t/ (wanted) hoặc /d/ (needed)

Cách nhớ phát âm -ed là /ɪd/: Nếu bạn nhìn thấy động từ kết thúc bằng chữ “t” hoặc “d” (và không phải động từ bất quy tắc), khi thêm -ed vào, khả năng cao là được phát âm là /ɪd/

2. Đuôi “-ed” được phát âm là /t/ khi âm cuối của động từ là phụ âm vô thanh (trừ /t/):

Phụ âm vô thanh là những âm khi phát ra, cô họng của bạn không rung. Bạn có thể để 1 ngón tay lên cổ khi phát âm những phụ âm dưới đây để xem có cảm nhận thấy rung không nhé:

– Phụ âm /s/: kissed;

– Phụ âm /ʃ/ (sh): washed

– Phụ âm /tʃ/ (ch): watched

– Phụ âm /p/: stopped

– Phụ âm /k/: liked

– Phụ âm /f/: laughed

– Phụ âm /θ/: bad-mouthed

Cách nhớ  phát âm -ed là /t/: Nếu động từ có quy tắc có chữ cái cuối cùng là: p, k, c, ss, sh, gh, ch, f, x khả năng cao là khi thêm -ed, sẽ phát âm là /t/ (nếu không phải động từ bất quy tắc)

3. Đuôi “-ed” được phát âm là /d/ khi âm cuối của động từ là các trường hợp còn lại, bao gồm âm cuối là nguyên âm hoặc các phụ âm hữu thanh:

Các trường hợp âm cuối là “nguyên âm” (tất cả các nguyên âm đều là “âm hữu thanh”): 

Hãy thử làm nguyên âm ở dưới và để tay lên cổ họng, bạn có cảm nhận thấy độ rung của dây thanh quản không?

– Nguyên âm /i/: pee (peed);

– Nguyên âm /u/: chew (chewed);

– Nguyên âm /oi/: employ (employed);

– Nguyên âm /ou/: sow (sowed)

Các trường hợp âm cuối là phụ âm hữu thanh: 

Các phụ âm dưới đây là phụ âm hữu thanh, để kiểm tra, bạn hãy thử phát âm các phụ âm ở dưới và để tay lên cổ họng, bạn có cảm nhận thấy độ rung của dây thanh quản không?

– Phụ âm /z/: please (pleased)

– Phụ âm /ʒ/: massage (massaged)

– Phụ âm /dʒ/: change (changed)

– Phụ âm /b/: rub (rubbed)

– Phụ âm /g/: beg (begged)

– Phụ âm /ð/: bathe (bathed)

– Phụ âm /m/: confirm (confirmed)

– Phụ âm /n/: obtain (obtained)

– Phụ âm /l/: spoil (spoiled)

– Phụ âm /r/: stir (stirred)

Cách nhớ phát âm -ed là /d/: Cách đơn giản nhất là nếu đuôi -ed của động từ có quy tắc KHÔNG ĐƯỢC PHÁT ÂM LÀ /ɪd/ hoặc /t/, thì nhất định sẽ được phát âm là /d/.

Video hướng dẫn cách phát âm -ed trong 3 trường hợp /ɪd/, /t/ và /d/ với dạng quá khứ hoặc phân từ 2 của động từ có quy tắc


Cô Moon Nguyen, giáo viên dạy trên vnexpress.net, hướng dẫn cách phát âm -ed

4. Phát âm -ed đặc biệt: trường hợp -ed là tính từ sẽ phát âm là /ɪd/

Khi nhắc đến âm -ed, thường người ta sẽ nghĩ tới dạng quá khứ của động từ có quy tắc (play – played), tuy nhiên, đuôi -ed cũng có thể được sử dụng để tạo tính từ. Khi đó, đuôi -ed sẽ được phát âm là /ɪd/.

Ví dụ: He has a crooked nose /krukɪd/ – vì “crooked” được sử dụng như tính từ. (anh ấy có mũi khoằm)

He crooked a finger for the waitress -/krukt/- vì “crooked” được sử dụng như động từ. (anh ấy ngoắc tay gọi cô phục vụ bàn)

Ví dụ thêm về các từ tương tự có đuôi /ed/ phát âm là /ɪd/:

– An aged man (người đàn ông lớn tuổi)

– A dogged persistence (sự theo đuổi kiên trì)

– A learned person (người có học, học rộng biết nhiều)

– A naked baby (đứa trẻ không mặc quần áo)

– A ragged begger (người ăn xin rách rưới)

– A wicked witch (mụ phù thủy nham hiểm)

Bài viết liên quan: Cách phát âm s/es (kèm bài test)

Cải thiện phát âm tiếng Anh của bạn, tại sao không?

Nếu bạn muốn phát âm tiếng Anh chuẩn, hãy học cùng những chuyên gia hàng đầu. Thầy Quang và cô Moon sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ trong 5 năm, có bằng thạc sĩ Mỹ, thuyết trình hội thảo tại Mỹ về cách dạy phát âm tiếng Anh, và dạy tiếng Anh trên Vnexpress.net. Học phát âm tiếng Anh cùng thầy cô tại đây

Facebook Comments

Click to listen highlighted text!